Lewo

Korzystanie z funkcji Left Join MySQL
Czym jest LEFT JOIN w MySQL? przyjmuje wszystkie wybrane wartości z lewej tabeli. łączy je z nazwami kolumn (określonymi w warunku) z prawej tabeli. p...