Neumann

Dzieło Johna von Neumanna
John von Neumann jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swojej pracy we wczesnym rozwoju komputerów jako dyrektor Electronic Computer Project w Prin...