Uprawnienia

Znajdź wszystkie pliki z uprawnieniami 777 w systemie Linux
find / home / -perm 777 -type f To polecenie wyświetli wszystkie pliki w katalogu domowym, które 777 mają uprawnienia. Jak sprawdzić uprawnienia 777? ...
Zmień uprawnienia plików rekurencyjnie w systemie Linux
Jak rekurencyjnie zmienić uprawnienia do pliku systemu Linux? Jak rekurencyjnie zastosować chmod 777? Jak zmienić uprawnienia do plików w systemie Lin...
Wyjaśnienie uprawnień w Linuksie
W systemie Linux istnieją trzy typy użytkowników. Użytkownik, grupa i inne. Linux dzieli prawa dostępu do plików na odczyt, zapis i wykonanie oznaczon...
Jak sprawdzić uprawnienia do plików w skrypcie Bash
Jak sprawdzić uprawnienia do skryptu? Jak sprawdzić, czy plik ma uprawnienia do zapisu? Jak sprawdzić uprawnienia w Git bash? Jak wyświetlić uprawnien...
Jak odmówić / zezwolić użytkownikom na dostęp
Jak odmówić dostępu? Czy odmowa uprawnień zastępuje uprawnienia zezwalające? Jaka jest różnica między zezwalaniem i odmową zgody? Jak zablokować upraw...
Jak rekurencyjnie zmienić uprawnienia pliku w systemie Linux
Aby zmodyfikować flagi uprawnień w istniejących plikach i katalogach, użyj polecenia chmod („tryb zmiany”). Może być używany dla pojedynczych plików l...
odmowa pozwolenia scp
Jak naprawić odmowę uprawnień SCP? Jakie uprawnienia potrzebujesz, aby SCP plik? Dlaczego SCP nie działa? Jak naprawić 13 odmówionych uprawnień? Jak s...