Wielopostaciowość

polimorfizm c
Zachowanie polimorficzne jest niezwykle użyteczną konstrukcją w systemach oprogramowania. Generalnie istnieją dwa sposoby, za pomocą których można sko...