Popd

Polecenia Pushd i Popd w systemie Linux
Polecenie pushd służy do zapisywania bieżącego katalogu na stosie i przenoszenia do nowego katalogu. Ponadto popd może służyć do powrotu do poprzednie...