Qownnotes

Jak zainstalować QOwnNotes na Ubuntu 20.04?
Instalowanie QOwnNotes na Ubuntu 20.04 Uruchom menu aplikacji i wpisz QOwnNotes w pasku wyszukiwania. Otwórz edytor QownNotes. Poprosi Cię o wybranie ...