Scaleway

Jak wykonać kopię zapasową plików w Scaleway Object Storage przy użyciu AWS-CLI
Poniżej znajdują się kroki, które należy wykonać, aby mieć działającą składnicę obiektów Scaleway gotową do przesyłania plików. Krok 1 Zarejestruj się...