Migawka

Jak zainstalować i używać narzędzia Shutter Screenshot Tool w Ubuntu 18.04
Instalacja narzędzia Shutter Screenshot Tool przez GUI Otworzy się narzędzie Ubuntu Software, z którego możesz wyszukać Shutter, klikając przycisk wys...
Jak naprawić wyłączoną opcję edycji w migawce w Ubuntu 18.04
Aby ponownie włączyć opcję „Edytuj”, Shutter wymaga biblioteki libgoo-canvas-perl, która nie jest dostępna w Ubuntu 18.04 archiwum główne. Aby obejść ...
Jak zainstalować Shutter w podstawowym systemie operacyjnym
Jak zainstalować migawkę w elementarnych funkcjach migawki systemu operacyjnego. Jeśli chodzi o edycję przechwyconego zrzutu ekranu, Shutter ma wszyst...