Stepsselect

Jak dostosować obraz ISO systemu Ubuntu, aby utworzyć własny spin
Oto kroki Wybierz pakiety językowe do zainstalowania. ... Wybierz języki, które chcesz, aby były dostępne po uruchomieniu systemu Ubuntu na żywo. Wybi...