Umask

Polecenie Umask w systemie Linux
Umask to wbudowane polecenie powłoki C, które pozwala określić lub określić domyślny tryb dostępu (ochrony) dla nowo tworzonych plików. (Zobacz stronę...