Unittest

Samouczek Python Unittest
unittest Importuje unittest z biblioteki standardowej. Utwórz klasę o nazwie TestSum, która dziedziczy po klasie TestCase. Przekształć funkcje testowe...