Andrzej Ciszewski, artykuły

Jak zainstalować Apache 2.4
Otwórz wiersz polecenia: Uruchom jako administrator. Przejdź do katalogu c: / Apache24 / bin. Dodaj Apache jako usługę Windows: httpd.exe -k install -...
Skonfiguruj serwer ruchu Apache jako odwrotny serwer proxy w systemie Linux
Samouczek Apache Traffic Server - Reverse Proxy Installation w systemie Ubuntu LinuxZainstaluj serwer ruchu Apache. ... Edytuj rekordy. ... Znajdź nas...
Jak zainstalować Apache na Ubuntu 18.04
Jak zainstalować Apache na UbuntuKrok 1: Zainstaluj Apache. Aby zainstalować pakiet Apache w systemie Ubuntu, użyj polecenia: sudo apt-get install apa...
Jak zainstalować serwer Apache i skonfigurować wirtualne hosty w systemie Ubuntu 20.04
Jak zainstalować serwer Apache i skonfigurować wirtualne hosty w systemie Ubuntu 20.04Krok 1: Zaktualizuj swój APT. ... Krok 2: Pobierz i zainstaluj A...
Jak zainstalować Pip na Ubuntu 18.04
Jak mogę zainstalować pip w Ubuntu?Czy Ubuntu 18.04 pochodzą z PIP?Jak uzyskać pip w systemie Linux?Jak ręcznie zainstalować PIP?Skąd mam wiedzieć, cz...
Jak zainstalować Node.js 12 na Ubuntu / Debian / Linux Mint
Krok 1: Zaktualizuj system. Normalnie pracujemy nad zaktualizowanym systemem, aby upewnić się, że nie mamy problemów z zależnościami. sudo apt update ...
Jak zainstalować Go w systemie Debian 10 Linux
Krok 1 - Zainstaluj Go na Debianiesudo apt-get update sudo apt-get -y upgrade.wget https: // dl.Google.com / go / go1.15.2.linux-amd64.smoła.gz.tar -x...
Instalowanie i konfigurowanie serwera Wazuh na CentOS 7
Jak skonfigurować Wazuh?Jak zainstalować i skonfigurować ElasticSearch w CentOS 7?Jak zainstalować i skonfigurować Filebeat na CentOS 7?Kim są agenci ...
Jak zainstalować i używać Imapsync na CentOS
Jak zainstalować i używać Imapsync na CentOS & FedoraKrok 1 - Zainstaluj Imapsync. Pakiet Imapsync jest dostępny w repozytorium pakietów EPEL. Naj...