Zmaterializowane

Jak korzystać z widoków zmaterializowanych PostgreSQL
Jak to działa.Najpierw określ nazwę widoku po klauzuli CREATE MATERIALIZED VIEW.Po drugie, po słowie kluczowym AS dodaj zapytanie pobierające dane z t...